Biennale sztuki dziecięcej

Sztuka w szkole

Program wychowania w szkole zakłada różnorodność kontaktów ze sztuką, a piękno ujmuje jako wartość obiektywną. Ważne jest, aby sztuka wrosła w rytm dziecięcego życia i wyzwoliła twórczość plastyczną, która jest najpowszechniejszym zjawiskiem w spontanicznej i ekspresyjnej działalności dzieci. Każde dziecko bowiem posiada potencjalne uzdolnienia plastyczne. Aby te uzdolnienia rozwijać i wykorzystać sukcesy, jakie odnoszą uczniowie naszej szkoły w konkursach plastycznych, w 2002 roku zrodził się pomysł zorganizowania Biennale Sztuki Dziecięcej.  Prace uczniów  zdobywały w ostatnich latach  wiele czołowych miejsc i wyróżnień na terenie powiatu, województwa. Dzieci kwalifikowały się też do etapów krajowych konkursów, zdobywając nagrody.

Do sukcesów tych w roku 2002 niewątpliwie należy zaliczyć I miejsce W. Hertmanowskiego w powiatowym konkursie pt. „Pieszy – bezpieczny na drodze” organizowanym przez  Komendę Powiatową w Kościanie oraz zwycięstwo M. Kaczor i M. Wieczorek w eliminacjach wojewódzkich konkursu pt. „Woda, ogień – dwa żywioły”. Ich praca jako jedna z dwudziestu reprezentowała Wielkopolskę w finale konkursu organizowanego przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Na Biennale Sztuki Dziecięcej prezentowane są prace  dzieci od lat 3 do 12. Zbiera się  je przez kilkanaście miesięcy. W ostatnich tygodniach  poprzedzających wernisaż uczniowie klas IV – VI otrzymują do realizacji zadania plastyczne, które w twórczy sposób włączają  do zabawy wszystkich uczniów. Efektem tej pracy są świąteczne ozdoby wyeksponowane na klasowych stoiskach. Można na nich znaleźć między innymi: kartki świąteczne, obrazy na deskach, anioły z masy solnej oraz miniaturowe ozdoby wykonane techniką origami.

Inspiracją do wielu pomysłów, jakie rodzą się w głowach dzieci, są działania twórcze, prowadzone na terenie szkoły. Uczniowie są bacznymi obserwatorami, angażują się w realizację wielu plastycznych projektów. Na potrzeby szkoły i środowiska projektują i wykonują niepowtarzalne kartki świąteczne, zaproszenia, podziękowania, upominki dla gości szkoły.

Należy zatem dbać o to, by dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych, ponieważ ich samodzielna twórczość  rozwija e nich wrażliwość, kształci spostrzegawczość oraz zmysł obserwacji i pamięci. Dodatkowo sprzyja rozwijaniu uzdolnień, które zaowocują w przyszłości – zapewniając dzieciom sukcesy w życiu szkolnym i osobistym.