Poznajmy się

Pracownicy szkoły

mgr Piotr Kaczmarek

dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Adamska

wychowanie przedszkolne

mgr Iwona Bakalarska

edukacja wczesnoszkolna, logopedia, zaj. korekcyjno-kompensacyjne

mgr Michał Banaszak

geografia, doradztwo zawodowe, pedagog zawodoznawca

mgr Anita Bąk

biologia

mgr Bernadeta Cejza

bibliotekarz, świetlica

mgr Dominika Cwojdzińska

język angielski

mgr Konrad Czapla

historia

mgr Agnieszka Konieczna

pedagog, zaj, rewalidacyjne

mgr Katarzyna Koronowska

religia

mgr Julia Kostrzewa

informatyka, przyroda, świetlica

mgr Joanna Krylle

wychowanie przedszkolne

mgr Arleta Majorczyk

matematyka

mgr Piotr Maluśki

historia

mgr Magdalena Mandel

język polski, logopedia, zaj. rewalidacyjne

mgr Marcin Marszewski

wychowanie fizyczne

mgr Alicja Michałkiewicz

chemia

mgr Izabela Młynkowiak

zaj. rewalidacyjne

mgr Aldona Olejnik

wychowanie przedszkolne, wychowanie do życia w rodzinie, logopedia

mgr Barbara Pawlak

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Anna Ptak

język niemiecki, plastyka, technika

lic. Katarzyna Ranka

wychowanie przedszkolne

lic. Monika Szczawik

język polski

mgr Małgorzata Ścigacz

fizyka

mgr Teresa Wojciechowska

religia

mgr Stanisław Tokarski

religia

mgr Monika Zalewska

matematyka

mgr Paulina Hertmanowska

urlop

mgr Hanna Jąder

urlop

mgr Olena Kalemba

urlop