Poznajmy się

Pracownicy szkoły

mgr Piotr Kaczmarek

dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Adamska

wychowanie przedszkolne

mgr Iwona Bakalarska

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Michał Banaszak

geografia, doradca zawodowy

mgr Krzysztof Barłożyk

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anita Bąk

biologia

mgr Bernadeta Cejza

biblioteka szkolna, świetlica

mgr Dominika Cwojdzińska

język angielski, kółko języka angielskiego

mgr Anna Dobraś

muzyka, kółko muzyczne

mgr Elwira Dorynek

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Marta Gołaszewska

edukacja wczesnoszkolna, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Monika Harendarz

wychowanie przedszkolne

mgr Olena Kalemba

religia

mgr Dominika Kasprzak

wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Kewel

wychowanie przedszkolne

mgr Bożena Knoska

wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Agnieszka Konieczna

pedagog szkolny, pedagog specjalny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia wspomagające

mgr Julia Maria Kostrzewa

edukacja wczesnoszkolna, przyroda, kółko informatyczne, zajęcia kształtujące kreatywność

mgr Marta Ewa Kubacka

psycholog szkolny

mgr Arleta Majorczyk

matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Piotr Maluśki

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Magdalena Mandel

język polski, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Aldona Olejnik

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

mgr Anna Ptak

język niemiecki

mgr Katarzyna Ranka

edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Monika Szczawik

język polski, historia, kółko teatralne

mgr Błażej Szymanowski

chemia, fizyka, informatyka, zajęcia kształtujące kreatywność - robotyka

mgr Karol Świątkowski

technika

mgr Magdalena Walczak

wychowanie przedszkolne

mgr Kamilla Wałęsa-Maćkowiak

plastyka, kółko plastyczne

mgr Monika Zalewska

matematyka, świetlica

Name

Name