Szkolny związek sportowy

Sport w szkole

Sport jest jedną  z podstawowych form aktywności człowieka. Ruch, ćwiczenia fizyczne, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja uprawiane systematycznie mają korzystny wpływ na wszechstronny rozwój młodego człowieka.

W szkole organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy, zachęcające uczniów do aktywności sportowej. Każdy z uczniów może znaleźć coś dla siebie. Oto przykład niektórych z nich.

Od 2004r nasza szkoła jest organizatorem Biegu im Stefana Żeromskiego.

Święto patrona szkoły uczciliśmy biegiem na około 2,5 km. Trasa biegu prowadziła główną drogą Nowego i Starego Lubosza z metą w szkole. Na każdego uczestnika biegu czekał ciepły posiłek, drożdżówka i dyplom. Ideą tego biegu, oprócz pamięci patrona ma być również jego masowość. Dlatego też puchar otrzymała klasa, która w biegu uczestniczyła najliczniej. Do biegu przyłączają się z pewnością również rodzice naszych uczniów i zaproszeni goście.

Kilka razy w roku organizowany jest wyjazd do Kościana na basen. Celem tych wyjazdów jest nauka i doskonalenie pływania, pokazanie uczniom alternatywy spędzania wolnego czasu, jak również integracja zespołu uczniowskiego. Wyjazdy te cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Podczas ferii zimowych staramy się zagospodarować wolny czas na sportowo. Bawimy się, gramy w mini piłkę koszykową, siatkowa, wspólnie organizujemy turniej w tenisa stołowego.

W miesiącu kwietniu odbywa się w naszej szkole Wiosenny Turniej Aerobiku. Zwycięskie drużyny reprezentują naszą szkołę na zawodach miejskich. Impreza jest bardzo widowiskowa.

Wspólnie z Radą Pedagogiczną z okazji Dnia Dziecka organizujemy konkursy o charakterze sportowym. Są to rozgrywki w piłkę nożną, gra w palanta, biegi sztafetowe, dwa ognie, konkurs skoków na skakance czy żonglerka piłką nożną. Każda zwycięska drużyna lub osoba otrzymuje dyplom, a dla wszystkich Rada Rodziców przygotowuje słodkie niespodzianki.

W ramach Szkolnego Związku Sportowego w każdym roku szkolnym uczestniczymy w następujących zawodach sportowych:
– Sztafetowe Biegi Przełajowe,
– Indywidualne Biegi Przełajowe,
– Tenis stołowy,
– Wiosenne Biegi Przełajowe,
– Gry i zabawy klas I-III,
– Czwórbój lekkoatletyczny klasy VI i młodsi,
– Piłka nożna dziewcząt i chłopców,
– Trójbój L.A. klasy V i młodsi,
– LA indywidualna klasy VI i młodsi .
Oprócz wymienionych wyżej zawodów sportowych uczestniczymy w zawodach organizowanych na terenie naszej gminy czy miasta Kościana. Od samego początku zrodzenia się idei olimpijskiej w Szkole Podstawowej w Racocie, jesteśmy co roku uczestnikami Biegów Olimpijskich. Na początku września każdego roku szkolnego ok. 50 uczniów naszej szkoły staje na starcie do biegu na 5 km. Ideą przewodnią tych spotkań jest hasło organizatora tej wspaniałej imprezy, p.Wojciech Ziemniaka- „Jeżeli stanąłeś na starcie, już wygrałeś”.
W pierwszą sobotę października spotykamy się w Turwi, na Biegach im Dezyderego Chłapowskiego. Start i meta znajdują się przy pałacu, a trasa prowadzi alejami pięknego parku.

W przerwie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem, na sali w Starych Oborzyskach odbywa się Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas VI i młodszych. Na zawody te przygotowuje chłopców pan Roman Marcinkowski, który jest pasjonatem tej dyscypliny sportu.

Nowa sala sportowa, której otwarcie nastąpiło 3 września 2005r, pozwoliła nam zrealizować wiele nowych pomysłów, a to co do tej pory było niemożliwe do zrealizowania stało się realne. Z pewnością podniósł się poziom sprawności fizycznej uczniów, szerzej spojrzeli na sport i w jeszcze bardziej świadomy sposób dostrzegli potrzebę ruchu w swoim życiu, nie tylko uczniowskim ale i  dorosłym.