Dbamy o przyrodę

Edukacja ekologiczna

Wszyscy korzystamy z otaczającej nas przyrody. Wykorzystujemy nie tylko surowce naturalne, korzystamy także z doznań bardziej ulotnych. Piękno przyrody cieszy każdego.  Lubimy spędzać wolny czas w otoczeniu zieleni. Ale czy zawsze pamiętamy o tym, aby miejsce, w którym odpoczywamy pozostało w stanie nie naruszonym.

Aby poszerzyć świadomość istniejących zależności pomiędzy człowiekiem, jego życiem, a życiem przyrody, należy docierać do całego społeczeństwa – a zacząć należy od najmłodszych.

Dlatego w naszej szkole rozpoczęto wprowadzanie edukacji ekologicznej. Jest ona prowadzona w związku z realizacją zadań bieżących, wynikających z programu, a szczególnie nasilona w kwietniu, kiedy to poświęcamy więcej czasu na obchody Święta Ziemi.

Światowy Dzień Ziemi zorganizowany został po raz pierwszy w 1970 roku. Każdego roku obchodzony jest w wielu miejscach w świecie. W Polsce po raz pierwszy obchodzony był w 1991 roku. Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów w 1992 r. Celem organizowania tego Dnia jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów. Chcemy, aby obchody tego święta miały jak najszerszy zasięg i dotarły do społeczności lokalnej. Na podsumowanie naszych działań ekologicznych zapraszamy władze lokalne oraz pracowników z Nadleśnictwa, z którymi współpracujemy od wielu lat. Pracownicy Nadleśnictwa są honorowymi gośćmi naszych obchodów. Nadzorują sadzenie drzewek w pobliskim lesie, pomagają stawiać tablice o zakazie wywozu śmieci, a także wywożą przez nas śmieci.

Swoją działalnością dajemy przykład mieszkańcom, jak należy, a czego nie należy robić.

Każdego roku zbieramy śmieci. Jest ich zawsze kilkadziesiąt worków (ale należy zaznaczyć, że z każdym rokiem jest ich mniej). Dzień Ziemi to święto całej szkoły. Wszyscy bawiąc, uczą się jednocześnie. Każdego roku z tej okazji przygotowujemy inscenizacje ekologiczne, konkursy oraz różne przedsięwzięcia, które mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów. Są to:

–         konkursy  plastyczne,
–         turnieje wiedzy ekologicznej,
–         zbiórka makulatury i złomu,
–         konkursy na najciekawszy strój ekologiczny z materiałów wtórnych,

Inscenizacje ekologiczne początkowo przygotowywali uczniowie jednej klasy, teraz włączeni są uczniowie całej szkoły.  Każda klasa przygotowuje własną interpretację wskazanego zagadnienia. W ten sposób wszyscy włączają się do zabawy, ucząc się jednocześnie.
W każdym roku poruszane były inne zagadnienia:

–         w 1998 roku w inscenizacji Pamiętajcie o ogrodach zachwycaliśmy się pięknem drzew w poezji,

–         w 2001 roku w Kongresie smogów zastanawialiśmy się nad przyczyną skażeń środowiska,

–         w 2005 roku w inscenizacji O zdrowy, czysty las mówiliśmy o potrzebie ochrony lasu, jego pięknie i bogactwie.

Treści ekologiczne przekazywane są w różnej formie, czasem poważnej, czasem żartobliwej, ale za każdym razem oddziaływują na odbiorcę – mają go uczyć i skłonić do przemyśleń.

Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów odbywa się nie tylko z okazji Sprzątania  Świata czy Dnia Ziemi. Organizujemy również wyjścia do lasu, rajdy oraz spotkania z pracownikami Nadleśnictwa, którzy przeprowadzają pogadanki na tematy związane z przyrodą i jej ochroną.

Edukację prowadzoną przez Leśników uzupełnialiśmy wyjściem do lasu, gdzie wiele tematów poruszanych w pogadankach, zostało zaprezentowanych w naturze. Łączna forma  edukacji jest bardziej korzystna. Uczniowie uczą się przez działanie.

Zimą pamiętaliśmy o zwierzętach i dokarmialiśmy je w pobliskim lesie. Na drzewach rozwieszaliśmy karmę dla ptaków. Świadomość ekologiczną najlepiej kształtować przez udział w życiu przyrody. Pod fachowym okiem Leśników sadziliśmy drzewka podczas akcji I Ty posadź swoje drzewko, a także podczas Pasowania na Ucznia.

Dzięki prowadzonej edukacji ekologicznej w naszej szkole uczniowie są wrażliwsi na otaczającą  przyrodę, maja bogatszą wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy, że zasady wpojone w latach szkolnych przetrwają  w dorosłym życiu.