Tradycje szkoły

Szkoła Podstawowa im.Stefana Żeromskiego w Starym Luboszu

Uroczystości szkolne są w każdej szkole elementem tradycji miejscowości, regionu, narodu.  Dlatego z początkiem roku szkolnego powstaje Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. Wyznacza on rytm działań pozadydaktycznych nauczycieli i uczniów. Każda pozycja z grafiku ma swoich wykonawców i opiekunów. Przy realizacji pracują całe klasy. Ujawniają się nieoczekiwanie talenty muzyczne, recytatorskie, malarskie itd. Poszukiwanie coraz ciekawszych form pracy z uczniem, również poprzez organizowanie imprez, umożliwia właściwy rozwój psychiki dzieci, wyzwala pozytywne emocje, uczy integracji w grupie, umiejętności wzajemnego okazywania uczuć. Udział ucznia, zwłaszcza w sposób czynny, w imprezach szkolnych, stwarza mu szerokie możliwości rozwoju intelektualnego, rozwija odwagę i odpowiedzialność. Uczniowie nieraz bywają sami zadziwieni wspaniałymi rezultatami swojej pracy, którą kierują i nadzorują wychowawcy klas.

Do tradycji naszej szkoły należy organizacja uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych. W dni nauki wplatają się zabawy szkolne. Dzieci każdego roku organizują wspólnie z rodzicami oraz wychowawcami Dzień Chłopca, Pasowanie na Ucznia, Bal Jesieni, Andrzejki, Mikołajki, baliki karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, a w klasach I –III jeszcze – Zajączka wielkanocnego.
Corocznie uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przygotowują programy artystyczne z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Odzyskania Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, pożegnania absolwentów, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Pasowanie na Ucznia

Do najważniejszych uroczystości szkolnych należy  Pasowanie na Ucznia. Tę uroczystość przygotowują pierwszaki, które mają do wykonania kilka zadań, aby stać się uczniami szkoły. Ślubowanie to ważna i wzruszająca chwila, wielkie przeżycie dla pierwszoklasisty. W życiu każdego człowieka bywają chwile, które zaznaczają się w pamięci w sposób szczególny, pozostawiając w niej trwały ślad, a po latach wywołują uśmiech na twarzy, przywołują sentymentalne wspomnienia. W życiu siedmioletniego dziecka wpisuje się na trwałe moment pójścia do szkoły. Pierwszy dzwonek, nowa pani, ławka szkolna i koleżanka, siedząca obok, stają się nowym otoczeniem, nową sytuacją, w której będzie trzeba się odnaleźć, nauczyć się żyć.

Uroczystość Pasowania na ucznia odbywa się w szkole w obecności rodziców, dyrektora, nauczycieli i przyjaciół szkoły. W organizacji tej imprezy pomagają rodzice, którzy przygotowują poczęstunek i strój dla dzieci. Po złożeniu ślubowania przez pierwszoklasistów, pani dyrektor pasuje ich specjalnym dużym ołówkiem. Doniosły nastrój tej uroczystości podkreśla hejnał odegrany przez specjalnego gościa – pana leśniczego Marka Ptaka, który jest przyjacielem naszej szkoły. Tradycją naszej szkoły jest to, że pierwszaki pod fachowym okiem leśników sadzą w obejściu szkoły drzewka, będące symbolem ich sześcioletniej nauki w szkole.

Jasełka

Wśród uroczystości szkolnych są święta Bożego Narodzenia. Ostatni dzień w szkole przed tymi świętami jest bardzo uroczysty i miły. Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w spotkaniach wigilijnych, łamią się opłatkiem, składają życzenia i śpiewają kolędy. Jest to bardzo szczególny dzień, wprowadzający wszystkich w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji w szkole wystawiane są „Jasełka” dla całej braci uczniowskiej, nauczycieli i pracowników administracji. Przedstawienia te prezentowane są również dla rodziców podczas „Wigilijnych spotkań z rodzicami” oraz w kaplicy w Starym Luboszu  i w kościele  w Racocie.

Dzień Babci i Dziadka

Tradycją w szkole stały się spotkania z Babciami i Dziadkami z okazji ich święta. Od 1991 roku dzieci z klas II pod opieką swoich wychowawców przygotowują przedstawienia dla osób starszych. Są wiersze, piosenki, ciepłe słowa i serdeczne życzenia dla seniorów. Po części artystycznej szanowni goście  miło spędzają czas przy  słodkim poczęstunku przygotowanym przez mamy drugoklasistów  oraz zabawie tanecznej, podczas której wszyscy bawią się wyśmienicie. Na zakończenie Babcie i Dziadkowie otrzymują wykonane własnoręcznie przez dzieci laurki.

Dzień Matki i Ojca

Do imprez szkolnych na stałe wpisał się też „Dzień Matki i Ojca”. Podczas tych spotkań wystawiane są inscenizacje słowno – muzyczne lub spektakle teatralne dla rodziców. Dzieci same przygotowują poczęstunek dla zaproszonych gości – pieką placki, robią sałatki, kanapki, wykonują laurki z życzeniami.

Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy  dzień wiosny to dzień, na który wszyscy czekają z utęsknieniem. Tego dnia żegnamy zimę i witamy wiosnę. Na ten dzień przygotowujemy specjalny program . Każda klasa otrzymuje do wykonania jakieś zadanie. W latach poprzednich przebierano się za różne postacie np.: kościotrupy, lekarzy, królewny i krasnoludki, Ali -babę i czterdziestu rozbójników itp.  W szkole odbywają się w tym dniu konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne o tematyce wiosennej. W roku wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej każda klasa przebrała się w stroje charakterystyczne dla danego kraju. W kolorowym pochodzie z flagami różnych państw, przeszliśmy ulicami Starego i Nowego Lubosza.

Pożegnanie absolwentów

Do czasu wprowadzenia reformy oświaty w naszej szkole co roku odbywały się studniówki i bale na zakończenie nauki dla uczniów klas ósmych.  Obecnie w szczególny sposób żegnamy uczniów klas szóstych, którzy kończą naukę w naszej szkole, by kontynuować ją w gimnazjum.

Uroczystość pożegnania absolwentów odbywa się w obecności rodziców i zaproszonych gości. Szóstoklasiści rozpoczynają ją polonezem, po którym następuje część artystyczna. Wszyscy absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły podstawowej, wzorowi uczniowie  nagrody książkowe, a ich rodzice  listy gratulacyjne.  Po części artystycznej wszyscy zostają zaproszeni na skromny poczęstunek, przygotowany przez mamy szóstoklasistów.  Jest to bardzo miła i sympatyczna impreza szkolna, a jednak serce tak dziwnie uderza, pojawia się tęsknota za tym, co minęło, bo … „różne są rzeczy ukryte w króciutkim wyrazie żal.”