Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zespół Szkół Gmina Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

KLAUZULE W ZAŁĄCZNIKU

 

Inspektor Ochrony Danych:
Maciej Idaszak
e-mail: iod@tmp.pl

telefon: 882 155 218

1. Klauzula informacyjna

2. Klauzula informacyjna – nauczanie zdalne

3. Klauzula informacyjna – monitoring

4. Klauzula informacyjna – facebook