Dnia 17.05.2019 r. na godzinach wychowawczych, nauczyciele przypomnieli dzieciom procedury Szkolnego Systemu Przeciwdziałania Zjawisku Demoralizacji obowiązującego w Zespole Szkół Gminy Kościan, Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu. Wychowawcy klas przeprowadzili z wychowankami pogadankę na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, omówili procedury zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wynikających z nich praw poszanowania drugiego człowieka. W ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19 i pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoła utrzymuje stałą współpracę z policją w zakresie profilaktyki. Mając na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości uczniowie klas I-VI uczestniczyli 20.05.2019 r. w pogadankach z policjantem KPP w Kościanie, asp Markiem Ludwiczakiem . Podczas spotkania policjant wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy werbalnej, fizycznej w szkole, omówił z uczniami konsekwencje prawne wynikające z niewłaściwych zachowań i nie przestrzegania norm obowiązujących w szkole. Uwrażliwił uczniów na sposoby zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych mogących mieć miejsce na terenie szkoły tj: pożar, bójka, obcy w szkole lub atak terrorystyczny. Z uwagi na zbliżające się wakacje funkcjonariusz policji przypomniał również dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, zwłaszcza podczas jazdy rowerem. Uwrażliwił uczniów na sposoby zachowania się w czasie wolnym na placach zabaw, przy akwenach wodnych, i podczas wycieczek górskich. Z uwagi na to, że części dzieci będzie wypoczywała na wioskach, w gospodarstwach rolnych, policjant zwrócił dzieciom uwagę na zachowanie ostrożności w kontaktach z maszynami rolniczymi i zwierzętami.