SPRZĄTANIE ŚWIATA –POLSKA
„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”
W Szkole Podstawowej w Starym Luboszu
20 września br. uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata – Polska.
Na zajęciach z wychowawcami zostały wykonane przez uczniów plakaty o tematyce związanej z właściwą gospodarką odpadami, ich segregowaniem oraz przyczyn niewłaściwego składowania. Uczniowie mieli możliwość oglądania prezentacji pt: Odpady i ich negatywny wpływ na środowisko.
Druga część udziału w akcji to czynne włączenie się naszych uczniów w porządkowanie boisk szkolnych i terenów wokół naszej szkoły.