W poniedziałek 14.10.2019 roku odbył się w Szkole Podstawowej w Starym Luboszu apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego dzieci z klasy pierwszej zostały pasowane na uczniów. Uroczystość zaszczycili goście: Wójt Gminy Kościan pan Andrzej Przybyła, radni pani Marta Hetman, pan Mirosław Mądry, pan Henryk Michalski, przedstawiciele Nadleśnictwa Kościan pani Magdalena Malcherek i pan Marek Ptak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kościan pani Katarzyna Wopińska, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Walczak, szanowni emeryci. Apel rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która powitała przybyłych gości, złożyła życzenia emerytom i pracownikom oświaty, a uczniowie wręczyli wszystkim własnoręcznie wykonane laurki zaprojektowane przez panią Bernadetę Cejzę. Głos zabrał dyrektor pan Piotr Kaczmarek, który podziękował wszystkim pracownikom naszej szkoły za codzienną pracę i serce oddane dzieciom i młodzieży oraz przekazał z okazji święta serdeczne życzenia. Następnie głos zabrał Wójt pan Andrzej Przybyła kierując miłe słowa zarówno do pracowników oświaty, jak i rodziców. Kwiaty, podziękowania oraz życzenia popłynęły również od przewodniczącej Rady Rodziców pani Magdaleny Walczak. Po przemówieniach rozpoczęło się przedstawienie w wykonaniu dzieci z klasy pierwszej. Krasnale przechodziły przez trzy bramy: Bezpieczeństwo, Naukę, Ojczyznę. Mówiły wiersze i śpiewały piosenki pasujące do odpowiedniej bramy. Aż nadszedł czas, gdy krasnale zamieniły się w uczniów i poprosiły o pasowanie. Po złożonym ślubowaniu pan Dyrektor pasował ołówkiem każde dziecko na ucznia, a pan Wójt wręczał dyplom oraz legitymację – pierwszy w życiu dokument. W dalszej części akademii głos zabrali pozostali goście, od których pierwszaki otrzymały upominki i słodycze umilające ten ważny dzień. Uroczystość przygotowana przez panią Iwonę Bakalarską zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.