Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu ogłasza rekrutację do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • I etap – od 24 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r. – potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020,

  • I etap – od 24 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z oświadczeniami przez rodziców chcących zapisać nowe dzieci do oddziału 6-latków,

  • II etap – od 9 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z oświadczeniami przez rodziców chętnych zapisać nowe dzieci do przedszkola.

Wnioski, potwierdzenia woli i oświadczenia są pobierane i składane
w sekretariacie Zespołu Szkół w Starym Luboszu.

Inne ważne terminy:

  • od 23 marca do 25 marca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i załączników do nich;

  • 30 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

  • od 31 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. – czas na złożenie przez rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola wniosków o uzasadnienie odmowy lub odwołań do Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Luboszu;

  • 27 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Wnioski, potwierdzenia woli i oświadczenia można pobrać także tutaj: