AKTUALNOŚCI

Praca zdalna z uczniami w okresie zawieszenia zajęć w szkole

By 17 marca 2020No Comments

Nauczyciele naszej szkoły od czwartku 12 marca 2020 (od pierwszego dnia zawieszenia zajęć w szkole) zaczęli przygotowywać i przesyłać do uczniów materiały do samodzielnej pracy w domu. Wykorzystują do tego drogę elektroniczną, najczęściej dziennik Librus. Chciałbym podkreślić, że nie jest to wymysł naszej szkoły, tylko zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ministerstwo od początku podkreśla, że okres zawieszenia zajęć to nie dodatkowe wakacje uczniów, tylko okres, w którym zmieniają się metody i sposoby nauczania, okres samodzielnej nauki uczniów w domu, ukierunkowanej przez materiały przesyłane przez nauczycieli.

W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich uczniów, ale także rodziców, aby codziennie logowali się do dziennika i sprawdzali jakie materiały (ćwiczenia, zadania, prezentacje, zalecenia, itd.) przesłali do nich nauczyciele. Oczywiście poza sprawdzeniem, należy zadane ćwiczenia czy zadania wykonać.

Jednocześnie informuję, że znane mi są problemy z działaniem łączy internetowych, zwłaszcza u osób korzystających z łączy Lubonetu. Dlatego też proszę, aby wszystkie takie problemy rodzice zgłaszali do mnie (nie do poszczególnych nauczycieli) korzystając z modułu Wiadomości w dzienniku Librus, pocztą e-mail (kaczpio@zslubosz.pl) lub telefoniczne w godz. 8.00-12.00 (tel. 65 5114131).