AKTUALNOŚCI

Zawieszenie zajęć w Przedszkolu w Starym Luboszu od dnia 6 maja 2020 r.

By 5 maja 2020No Comments

Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu informuje, że:

  • na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)
  • po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w Starym Luboszu i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Luboszu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do odwołania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania Przedszkola W Starym Luboszu i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Luboszu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu