AKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca zajęć w klasach 1-3 w szkole w Starym Luboszu

By 15 maja 2020No Comments

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. mamy zamiar prowadzić zajęcia dla dzieci klas 1-3, których rodzice w związku z wykonywaną pracą nie mogą zapewnić opieki i zdecydują się je posłać do szkoły, pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej. Wymagania Głównego Inspektora Sanitarnego i zalecenia Ministerstwa Edukacji powodują, że jesteśmy w stanie prowadzić tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, nie będą prowadzone żadne zajęcia dydaktyczne.

Dzieciom zapewniamy opiekę w godzinach pracy świetlicy szkolnej, czyli od 7.00 do 15.00.

Nie zapewniamy dowozu dzieci, rodzice muszą je przywieźć do szkoły i odebrać ze szkoły sami.

Proszę o złożenie deklaracji przez rodziców, którzy wyrażają zgodę na powyższe warunki i zdecydują się na posłanie dzieci do szkoły od 25 maja 2020 r. Deklarację proszę przesłać do dyrektora szkoły za pomocą modułu Wiadomości w dzienniku elektronicznym lub poczty e-mail (kaczpio@zslubosz.pl).

Termin przesłania deklaracji – poniedziałek 18 maja 2020 r. do godz. 10.00.

Jeżeli ktoś z rodziców nie prześle takiej deklaracji w tym terminie, uznajemy, że nie ma zamiary posyłać dziecka do szkoły.

Piotr Kaczmarek

dyrektor ZS Lubosz