AKTUALNOŚCI

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

By 19 sierpnia 2020No Comments

Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość pobrania aktualnego wniosku na stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021.

Wniosek można pobrać zarówno w sekretariacie szkoły jak i ze strony internetowej gminy  http://bip.gminakoscian.pl/bip/6533.html

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości zarobków za m-c sierpień 2020 r. lub decyzje i ostatni dowód wypłaty renty bądź emerytury

  • decyzje o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, decyzje przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

  • decyzje przyznania dodatku mieszkaniowego

  • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy lub odpowiednie oświadczenie

  • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne decyzja o ilości hektarów przeliczeniowych

Termin złożenia wniosku – 15.09.2020 r. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.