AKTUALNOŚCI

Komunikat organizacyjny – 1 września 2020

By 30 sierpnia 2020No Comments

W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dzieciom i uczniom Zespołu Szkół Gminy Kościan, proszę o bezwzględne stosowanie się do poniższych zaleceń:

  • dzieci przedszkolne i ich rodzice (opiekunowie), a także uczniowie powinni w drodze do i z przedszkola, szkoły używać indywidualnych środków ochrony (maseczki) i przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego (dystans społeczny); dotyczy to także uczniów dowożonych

  • dzieci przedszkolne i ich rodzice (opiekunowie), a także uczniowie proszeni są o punktualne przybycie do przedszkola, szkoły (maksymalnie 5-7 min przed podanymi w ogłoszeniu godzinami)

  • dzieci przedszkolne i ich rodzice (opiekunowie), a także uczniowie proszeni są o korzystanie z wejść do szkoły według podanego poniżej harmonogramu

  • rodzice (opiekunowie) dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 nie wchodzą do szkoły – w wejściu oddają swoje dzieci pod opiekę wychowawcy grupy lub klasy; w wyjątkowych sytuacjach rodzic (opiekun) dziecka 3-letniego, po raz pierwszy przyprowadzonego do przedszkola, może wejść z dzieckiem, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego (maseczka, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, dystans społeczny)

  • rodzice (opiekunowie) dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 nie wchodzą do szkoły także podczas odbioru dzieci – w wejściu odbierają swoje dzieci od wychowawcy grupy lub klasy;

wejście główne

7.35 i 8.20 klasy 6a i 6b (33)

8.30 i 9.15 klasy 1a i 2a (42)

wejście tylne (boisko)

7.35 i 8.20 klasa 8a (24)

8.30 i 9.15 klasy 3a i 5a (34)

wejście boczne

7.35 i 8.20 klasy 7a i 7b (29)

8.30 i 9.15 klasa 4a (15)

przyprowadzenie i odbiór dzieci z przedszkola

6.30-7.45 grupa międzyoddziałowa – wejście boczne

8.00 3-latki, 4-latki (45) – wejście boczne

8.00 5-latki, 6-latki (47) – wejście główne

13.00 3-latki, 4-latki – wejście boczne

13.00 5-latki, 6-latki – wejście główne

po godz. 13.00 grupa międzyoddziałowa – wejście boczne