AKTUALNOŚCI

Zasady dotyczące organizacji pracy pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej na terenie szkoły.

By 3 września 2020No Comments

Wytyczne opracowane zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego Medycyny Rodzinnej, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Pielęgniarka Szkolna Izabela Lewandowska aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa SARS COV-2 wprowadza następujące procedury funkcjonowania gabinetu w okresie epidemii.

 • Realizacja badań  przesiewowych i bilansowych ( w rocznikach i klasach ) odbywać się będzie  po uprzednio ustalonych  terminach  z wychowawcami klas i rodzicami aby zminimalizować ryzyko zakażenia  podczas przeprowadzania  badań.
 • Każdy uczeń przyjęty w gabinecie u którego będą  realizowane świadczenia pielęgniarskie zostanie przyjęty z zachowaniem  wszystkich zasad bezpieczeństwa. Gabinet profilaktyczny wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maseczki chirurgiczne, przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne.
 • Wykonywanie innych świadczeń profilaktycznych będzie ograniczone do udzielania pierwszej pomocy w nagłych urazach, wypadkach na terenie szkoły z zachowaniem wszystkich standardów dotyczących udzielania I pomocy.
 • W kontaktach  bezpośrednich zaleca się zachowanie dystansu 1,5-2 m.
 • Kontakt z kadrą pedagogiczna i rodzicami należy ograniczyć i w miarę  możliwości zastąpić poradą telefoniczną lub e-mail.
 • Zaleca się, aby rodzice podczas nauki uczniów mieli aktywne telefony.

Środki zabezpieczające ucznia jak i personel medyczny świadczący usługi w gabinecie:

 • Uczeń do gabinetu trafia zawsze w obecności opiekuna lub osoby,która widzi konieczność konsultacji z  pracownikiem medycznym. 
 • W ramach udzielonych świadczeń w gabinecie profilaktyki może przebywać tylko jeden uczeń, który niezwłocznie dezynfekuje ręce po wejściu i zakłada maseczkę.
 • W gabinecie  odbędzie się mierzenie temperatury, zebranie wywiadu od opiekuna dziecka (odnośnie kaszlu, kataru, temperatury, bólu gardła, duszności).
 • Pielęgniarka szkolna poza rutynowymi zasadami higieny rąk, podczas realizacji świadczeń będzie stosować środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki,  fartuch flizelinowy).
 • W razie objawów wątpliwych sugerujących,że uczeń wymaga interwencji lekarza POZ nauczyciel, wychowawca  powiadamia rodzica opiekuna.
 • Zaleca się aby czas wizyty był krótki.
 • Po każdej wizycie  ucznia w gabinecie, powierzchnie i sprzęt podlegają dezynfekcji a  pomieszczenie wietrzeniu.