AKTUALNOŚCI

Karta uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych

By 4 września 2020No Comments

Proszę o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły (ewentualnie odesłanie za pomocą modułu Wiadomości w dzienniku elektronicznym lub poczty email) „Karty uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych”.

Kartę wypełniają i odsyłają wszyscy rodzice uczniów klas 1-3, którzy chcieliby skorzystać z świetlicy szkolnej przed lekcjami (7.00-7.35) oraz po lekcjach (12.05 – 15.00).

Pod informacją znajduje się link pozwalający pobrać Kartę uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych.

Karta uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych