Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas zgnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg !
Tak nam dopomóż Bóg !

(…)

/Maria Konopnicka/

Artyści polscy na przestrzeni wieków podejmowali w swych dziełach problematykę związaną z latami niewoli, czasem walk narodowowyzwoleńczych, jak również starć obronnych o zagrożone przez wroga granice państwa polskiego oraz dumy z polskości i bycia Polakiem. Poprzez swoje uniwersalne dzieła, w chwilach trudnych i bolesnych, wlewali w serca rodaków nadzieję na odzyskanie utraconej niegdyś, a tak bardzo upragnionej wolności. Przypominali, że mimo tego, iż jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, łączy nas jeden cel. Cel ten to wolna i niepodległa Ojczyzna. Artysta – powstaniec walczył z zaborcą nie tylko z bronią w ręku, ale obrazem, słowem i piosenką – umacniając w Polakach poczucie wspólnoty i jedności.

Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji, która przybliży postacie polskich malarzy działających w czasach podległej zaborcom Polski.  

Historia pędzlem malowana