10  listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Głównym celem spotkania, które zgromadziło małych patriotów było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Przedszkolaki w odświętnych strojach zaprezentowały układy choreograficzne oraz wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Cała społeczność przedszkola we właściwej postawie zaśpiewała hymn Polski.