Na terenie naszej szkoły, a dokładnie przy budynku Przedszkola, zostało umieszczone serce na nakrętki. Serce wykonane zostało w ramach realizacji projektu grupy nieformalnej Eko Stary Lubosz. Zadanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan projektu „Od rozwoju naszej społeczności rozpoczynamy budowanie lepszego świata!”, w Konkursie Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw.

Każdego dnia miliony plastikowych nakrętek po napojach lądują w koszach na śmieci, a można je przecież wykorzystać w znacznie lepszy sposób np. do działań charytatywnych.

Od kilku lat w naszej szkole uczniowie zbierają nakrętki. Przekazujemy je następnie Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Razem Lepiej” w Kościanie oraz dla Pauliny Trojanowskiej z Kościana – z przeznaczeniem na wózek inwalidzki i rehabilitację

Takie akcje niosą za sobą wiele pozytywnych skutków, nie tylko charytatywnych. Dzięki takim akcjom uczniowie uczą się segregacji śmieci, zmniejsza się ich ilość na wysypiskach i zanieczyszczenie środowiska (plastik rozkłada się w glebie kilkaset lat). Zmniejsza się też zużycie surowców potrzebnych do wyprodukowania od plastiku na rzecz wykorzystania surowców wtórnych – z odpadów.

Za każdy kilogram zakrętek skup płaci średnio od 50 groszy do 1 zł. To niewiele, ale jeśli w akcję włączy się choć część mieszkańców naszych sołectw, mamy szansę wydatnie pomóc ludziom będącym w potrzebie i jednocześnie chroniąc naszą planetę.

Dlatego też postanowiliśmy umieścić serce na nakrętki w ogólnie dostępnym miejscu, gdzie nakrętki mogą dostarczać nie tylko uczniowie, ale i wszyscy mieszkańcy. Każdy może wspomóc naszą szkołę w akcji zbierania nakrętek.