AKTUALNOŚCISZKOŁA

Rekrutacja do klasy pierwszej w Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu na rok szkolny 2021/2022

By 1 lutego 2021No Comments

Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu ogłasza rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • I etap – od 1 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. – składanie zgłoszenia do klasy pierwszej przez rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

 

  • II etap – od 19 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z oświadczeniami przez rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wzory zgłoszenia, wniosków, potwierdzenia woli i oświadczeń można odbierać w sekretariacie szkoły  lub pobrać ze strony (linki poniżej)

Wypełnione wnioski, potwierdzenia woli i oświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Inne ważne terminy:

  • od 26 marca do 29 marca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i załączników do nich;

 

  • 30 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej;

 

  • od 31 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. – potwierdzenie przez rodziców dziecka woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia;

 

  • 16 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.

 

Wnioski, potwierdzenia woli i oświadczenia:

1. zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

2. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

3. potwierdzenie woli zapisania-przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

załącznik 1 – oświadczenie o wielodzietności

załączniki 2-5 – oświadczenia o niepełnosprawności

załącznik 6 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

załącznik 8 – oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa lub działalności

załącznik 9 – oświadczenie rodziców o realizacji edukacji przez rodzeństwo

załącznik 10 – oświadczenie o czasie pobytu dziecka w szkole