AKTUALNOŚCIPRZEDSZKOLE

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

By 1 lutego 2021No Comments

Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu ogłasza rekrutację do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • I etap – od 15 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r. – potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021,

 

  • I etap – od 23 lutego 2021 r. do 16 marca 2021 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z oświadczeniami przez rodziców chcących zapisać nowe dzieci do oddziału 6-latków,

 

  • II etap – od 23 lutego 2021 r. do 16 marca 2021 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z oświadczeniami przez rodziców chcących zapisać nowe dzieci do przedszkola.

 

Wzory wniosków, potwierdzenia woli i oświadczeń można odbierać w sekretariacie szkoły  lub pobrać ze strony (linki poniżej)

Wypełnione wnioski, potwierdzenia woli i oświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Inne ważne terminy:

  • od 16 marca do 19 marca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i załączników do nich;

 

  • 24 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola;

 

  • od 25 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodziców dziecka woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia;

 

  • 13 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

 

  • od 4 maja 2021 r. do 26 maja 2021 r. – termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu).

Wnioski, potwierdzenia woli i oświadczenia:

1. deklaracja potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej

2. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

3. potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

załącznik 1 – oświadczenie o wielodzietności

załączniki 2-5 – oświadczenia o niepełnosprawności

załącznik 6 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

załącznik 8 – oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa lub działalności

załącznik 9 – oświadczenie rodziców o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo

załącznik 10 – oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkolu