Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie i wykonanie KARTKI WIELKANOCNEJ. Konkurs miała na celu: propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych uczniów, promowanie ich samodzielności w działaniach twórczych.

Na konkurs wpłynęło ponad 30 prac plastycznych uczniów naszej szkoły. Do Starostwa Powiatowego trafiło 10 z nich (tak zakładał regulamin). Oto wybrane prace. Miejmy nadzieję, że ich piękno zostanie dostrzeżone przez szanowne jury. Czekamy na dobre wieści!!!

Kamilla Wałęsa-Maćkowiak