Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu publikuje poniżej:

  • listę dzieci zgłoszonych przez rodziców do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu w roku szkolnym 2021/2022, zamieszkałych w obwodzie szkoły

lista dzieci zgłoszonych przez rodziców do klasy pierwszej, zamieszkałych w obwodzie szkoły

  • listę dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu w roku szkolnym 2021/2022, niezamieszkałych w obwodzie szkoły

lista dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej, niezamieszkałych w obwodzie szkoły

  • listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu w roku szkolnym 2021/2022 .

lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w roku szkolnym 2021/2022 do klasy pierwszej

Proszę wszystkich rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia o dostarczenie w dniach 31 marca – 12 kwietnia 2021 r. potwierdzenie woli zapisania/przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia (do odbioru w przedszkolu lub sekretariacie szkoły lub do pobrania z strony szkoły – link poniżej).

potwierdzenie woli zapisania/przyjęcia dziecka do klasy pierwszej