„Witaj majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie…”

Słowa tej najbardziej znanej pieśni kolejny raz nie zabrzmiały w murach naszej szkoły. Jednak uczniowie klas 0 -8 nie zapomnieli o najważniejszych dla Polaków Majowych Świętach i  z tej okazji wzięli udział w międzyprzedmiotowym projekcie, który przypomniał fakty historyczne związane z ustanowieniem Międzynarodowego Święta Pracy oraz uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Przybliżył on również symbolikę i znaczenie naszych symboli narodowych. Podsumowaniem działań było wykonanie przez uczniów plakatów, które swoimi treściami nawiązywały do omawianych podczas godzin wychowawczych treści oraz rozwiązanie quizu tematycznie związanego  z uchwaleniem Konstytucji.

Zapraszamy do obejrzenie naszych prac.