Uczniowie klas 1-3 naszej szkoły zostali zaproszeni do powiatowego konkursu plastycznego przygotowanego przez Zespół Szkół w Krzywiniu. Pięcioro dzieci odpowiedziało na to zaproszenie i wykonało piękne prace. Byli to:

– Nadia Pasternak z 1a

– Olga Józefowicz z 1a

– Łukasz Wojciechowski z 1a

– Jakub Sikora z 1a

– Oliwier Krauze z 2a

Konkursu miał na celu propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu, pobudzanie i rozwój inwencji twórczej uczestników oraz inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. Zadanie plastyczne polegało na wykonaniu pracy plastycznej płaskiej w formacie A4, dowolną techniką plastyczną.

Prace zostały dostarczone do Organizatora, a teraz zostaje nam tylko czekać na wyniki konkursu.

Kamilla Wałęsa-Maćkowiak