W dniu 8 czerwca 2021 roku  w Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Starym Luboszu odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej OMNIBUSEK 2021 dla klas drugich. To już XI edycja konkursu.  W tym roku do konkursu zgłosiło się 7 uczniów ze szkół w Racocie, Turwi, Starych Oborzyskach i Starym Luboszu. Konkurs rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Starym Luboszu pan Piotr Kaczmarek witając serdecznie uczestników i życząc im powodzenia. Podczas konkursu uczestnicy rozwiązywali test wyboru składający się ze 100 pytań. Czas rozwiązania testu wynosił 30 minut. Komisja po sprawdzeniu prac konkursowych zadecydowała o przeprowadzeniu dogrywki, ponieważ dwie uczennice Maja Grypczyńska ze szkoły w Turwi i Martyna Cejza ze szkoły w Starym Luboszu uzyskały taką samą liczbę punktów.  W końcu udało się wyłonić zwycięzcę. Zdobywcą tytułu OMNIBUSEK 2021 została uczennica Martyna Cejza ze szkoły w Starym Luboszu. Przyznano również dwa wyróżnienia, które otrzymali Maja Grypczyńska ze szkoły w Turwi i Mieszko Tomczak ze szkoły w Starym Luboszu. Konkurs zaszczycił swoją obecnością zastępca wójta Gminy Kościan pan Mirosław Duda, który pogratulował  uczestnikom wiedzy oraz wręczył nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki, notesy i słodycze. Zwycięzca konkursu i wyróżnieni uczniowie otrzymali dodatkowe nagrody książkowe. Natomiast zwycięska szkoła otrzymała Puchar OMNIBUSEK 2021. Fundatorem pucharu i nagród był Wójt Gminy Kościan – dziękujemy. Gratulujemy zwycięzcom!