Korzystając z pięknej pogody i potrzeby ruchu po długotrwałym okresie nauki zdalnej, uczniowie klasy 7b wraz z panem Piotrem Maluśkim i wychowawczynią panią Dominiką Cwojdzińską wybrali się na wycieczkę rowerową. Wycieczka miała na celu zapoznanie się z lokalnymi zabytkami takimi jak wczesnośredniowieczne grodzisko w Turwi, o którym opowiedział nasz historyk pan Piotr oraz park przy pałacu Chłapowskich wraz z krótką historią gen. Dezyderego Chłapowskiego. Zwiedziliśmy też perełkę w skali ogólnopolskiej, czyli Muzeum Gorzelnictwa w Turwi, po którym oprowadził nas pan Grzegorz Konieczny, pasjonat i twórca Muzeum (przy okazji częstując nas cukierkami i zimnym sokiem). W drodze powrotnej zobaczyliśmy też ruiny pałacu w Wyskoci, wraz z zabudowami gospodarczymi. Szczęśliwi i opaleni wróciliśmy cało i zdrowo do szkoły.