W sobotę 4 września 2021 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Gminy Kościan w Starym Luboszu przyłączyła się ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2021, nad którą honorowy patronat objęła Para Prezydencka. Była to już X jubileuszowa edycja. Tym razem czytane były fragmenty dzieła Gabrieli Zapolskiej – „Moralność pani Dulskiej”. To tragifarsa kołtuńska ukazująca obyczaje panujące w mieszczańskiej rodzinie Anieli Dulskiej – osoby obłudnej, dwulicowej, zakłamanej, gardzącej ludźmi. Ten wystawiany w trzech aktach dramat powstał we Lwowie. Jego premiera miała miejsce w Krakowie w 1906 roku.

Tegoroczne wspólne czytanie zostało zorganizowane podczas Festynu Rodzinnego w Starym Luboszu, dzięki uprzejmości sołtysa p. Jakuba Bartkowiaka i Rady Sołeckiej. Na początku dyrektor szkoły p. Piotr Kaczmarek serdecznie powitał wszystkich przybyłych i wprowadził w tematykę Narodowego Czytania przedstawiając krótko historię tej akcji, natomiast p. Iwona Bakalarska krótko przedstawiła postać Gabrieli Zapolskiej i rys historyczny tego utworu. Następnie zaproszeni goście czytali fragmenty utworu, a wśród nich byli przedstawiciele Gminy Kościan – Zastępca Wójta p. Mirosław Duda, radni: p. Marta Hetman, p. Henryk Michalski, p. Mirosław Mądry, sołtys Nowego Lubosza p. Tadeusz Andrzejewski, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich  „Luboszanki” p. Katarzyna Drozda, dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan p. Piotr Kaczmarek oraz nauczyciele: p. Magdalena Mandel, p. Aldona Olejnik, p. Arleta Majorczyk, p. Iwona Bakalarska.

Akcja przyjęta została z entuzjazmem i nagrodzona brawami oraz pozytywnymi komentarzami. Dyrektor szkoły p. Piotr Kaczmarek podziękował czytającym oraz zgromadzonej publiczności za udział w przedsięwzięciu, a Zastępca Wójta p. Mirosław Duda podziękował organizatorom za przygotowanie wydarzenia oraz życzył miłej zabawy podczas festynu. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Luboszanki” zaprosiły  wszystkich na słodki poczęstunek. Nad organizacją wydarzenia czuwały p. Magdalena Mandel, p. Iwona Bakalarska i p. Monika Szczawik.