Uczennice naszej szkoły: Amelia Bączyk, Nikola Chyła, Zuzanna Kaźmierczak, Anastazja Szczawik oraz Emilka i Gabrysia Mandel wzięły udział w projekcie zorganizowanym przez Instytut Pileckiego pod tytułem Piątki Pileckiego – IV edycja.

Witold Pilecki – jeden z największych bohaterów naszych czasów – całe swoje dorosłe życie był zaangażowany w działalność wojskową w służbie Polsce. We wrześniu 1940 roku dobrowolnie dał się pochwycić podczas łapanki i wywieźć do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, aby zorganizować tam ruch oporu. W obozie stworzył system tak zwanych piątek: choć każda z pięcioosobowych grup osobno realizowała swoje misje i zadania, wszystkie działały w jednym kierunku, aby zrealizować wspólny cel. Piątki kontaktowały się ze światem, informując o dramatycznej sytuacji w obozie: w ten sposób przekazano pierwszy Raport Pileckiego. Grupy podtrzymywały również wzajemnie morale i niosły pomoc innym. Ich członkowie próbowali przetrwać, dając wyraz oporu ducha ludzkiego wobec upodlenia, terroru i zbrodni.

System zakonspirowanych pięcioosobowych grup funkcjonował w różnych formacjach Polskiego Państwa Podziemnego podczas drugiej wojny światowej. Poszczególne piątki nie znały się, jednak wszystkim zaprzysiężonym członkom przyświecała ta sama idea.

Nasze uczennice również działały w tzw. piątce (choć w sześcioosobowym składzie). Przez kilka ostatnich miesięcy wykonywały zadania przesyłane przez organizatora, m.in. poszukiwanie świadków epoki, odkrywanie miejsc obrazujących ideę niepodległości w małej ojczyźnie, szukanie lokalnych bohaterów czy przygotowanie prezentacji o Witoldzie Pileckim. Uczennice zawsze wykonywały wszystkie zadania z niezwykłą sumiennością i starannością. Dlatego też zostały docenione przez organizatorów i zajęły 1 miejsce wraz z kilkoma drużynami z Polski. We wtorek do naszej szkoły przyjedzie pani koordynator z Instytutu Pileckiego w Warszawie by wręczyć uczennicom certyfikaty i nagrody.

Opiekę nad uczennicami w czasie trwania projektu sprawowali p. Magdalena Mandel i p. Piotr Maluśki