W styczniu został rozstrzygnięty konkurs Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. W tym roku konkurs dla szkół podstawowych polegał na wykonaniu pracy zbiorowej w formie mapy małej ojczyzny, na której będą zaprezentowane zagrożone gatunki. W konkursie wzięła udział klasa 3a ze Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu. Uczniowie wspólnie wykonali makietę Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi. Umieścili na niej wiele gatunków zwierząt objętych ochroną, żyjących na tym terenie. Szczególnie zwrócili uwagę na owady: smukwę kosmatą, kwietnicę okazałą i ciołka matowego znajdujące się na liście Polskiej czerwonej księgi zwierząt, gatunków chronionych i ginących. Za swoja pracę uczniowie zdobyli wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!!!