Poniżej  został umieszczony link do zarządzenia Wójta Gminy Kościan w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z zarządzeniem.

Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Kościan