Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu ogłasza rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • I etap – od 1 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. – składanie zgłoszenia do klasy pierwszej przez rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
  • II etap – od 21 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z oświadczeniami przez rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wzory zgłoszenia, wniosków, potwierdzenia woli i oświadczeń można odbierać od wychowawców, w sekretariacie szkoły  lub pobrać ze strony szkoły: www.zslubosz.pl

Wypełnione wnioski, potwierdzenia woli i oświadczenia
należy składać w sekretariacie szkoły.

Inne ważne terminy:

  • od 26 marca do 29 marca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i załączników do nich;
  • 31 marca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej;
  • od 1 kwietnia 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. – potwierdzenie przez rodziców dziecka woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 13 kwietnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.