Od wtorku 1 marca 2022 r. rozpoczynamy proces rekrutacji dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Rekrutację rozpoczynamy od zgłoszenia do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące tych zgłoszeń:

1. druk zgłoszenia można odbierać od wtorku 1.03.2022 r. w przedszkolu (dla dzieci 6-letnich),
2. druk zgłoszenia można także odebrać w sekretariacie szkoły,
3. wzór zgłoszenia można także pobrać z strony szkoły: www.zslubosz.pl (poniżej),
4. zgłoszenie odbierają lub pobierają tylko rodzice dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły (Nowy Lubosz, Stary Lubosz, Witkówki, Spytkówki)
5. wypełnione zgłoszenia oddają rodzice w terminie 1-18.03.2022 r. (nie oddanie zgłoszenia w tym terminie będzie dla nas oznaczać, że dziecko nie będzie uczęszczać w roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Starym Luboszu)
6. wypełnione zgłoszenia składają rodzice tylko w sekretariacie szkoły (zgłoszenia nie będą odbierane w przedszkolu).

Materiały do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej