W dniu 11 marca 2022 r. szkolny doradca zawodowy, p. Michał Banaszak zorganizował wyjazd dla uczniów klas VIII na Targi Edukacyjne do Poznania.

Targi Edukacyjne pozwoliły młodzieży na poznanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych z całego kraju, a także z zagranicy. Młodzież miała możliwość spotkania się z przedstawicielami szkół wystawiającymi swoją ofertę edukacyjną oraz skorzystać z możliwości uczestniczenia w prezentacjach i seansach filmowych.

Równolegle z Targami Edukacyjnymi odbywały się Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, gdzie młodzież mogła zapoznać się z bardzo atrakcyjną ofertą wydawnictw.

Podczas wyjazdu opiekę nad uczniami sprawowali: p. Agnieszka Konieczna i p. Michał Banaszak.