W dniu 15 marca 2022 roku  w Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Starym Luboszu odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej OMNIBUSEK 2022 dla klas drugich. To już XII edycja konkursu.  W tym roku do konkursu zgłosiło się 8 uczniów ze szkół w Bonikowie, Turwi, Starych Oborzyskach i Starym Luboszu. Konkurs rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Starym Luboszu pan Piotr Kaczmarek witając serdecznie uczestników i życząc im powodzenia. Podczas konkursu uczestnicy rozwiązywali test wyboru składający się ze 110 pytań. Czas rozwiązania testu wynosił 30 minut. Komisja po sprawdzeniu prac konkursowych zadecydowała o przeprowadzeniu dogrywki, ponieważ dwie uczennice Zuzanna Kozłowska ze szkoły w Turwi i Barbara Żywicka ze szkoły w Starych Oborzyskach uzyskały taką samą liczbę punktów.  W końcu udało się wyłonić zwycięzcę. Zdobywcą tytułu OMNIBUSEK 2022 została uczennica Barbara Żywicka ze szkoły w Starych Oborzyskach. Przyznano również drugie miejsce, które otrzymała Zuzanna Kozłowska i trzecie miejsce, które otrzymał Antoni Łabędzki także z Turwi. Konkurs zaszczycił swoją obecnością zastępca wójta Gminy Kościan pan Mirosław Duda, który pogratulował  uczestnikom wiedzy oraz wręczył nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki i słodycze. Zwycięzca konkursu i pozostali laureaci otrzymali dodatkowe nagrody książkowe. Natomiast zwycięska szkoła otrzymała Puchar OMNIBUSEK 2022. Fundatorem pucharu i nagród był Wójt Gminy Kościan – dziękujemy. Gratulujemy zwycięzcom!