Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu publikuje poniżej:

  • listę dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2022/2023 w Przedszkolu w Starym Luboszu

lista dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

  • listę nowych dzieci przyjętych w roku szkolnym 2022/2023 do oddziału 6-latków  w Przedszkolu w Starym Luboszu

lista nowych dzieci przyjętych do 6-latków

  • listę nowych dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola w Starym Luboszu.

lista nowych dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Proszę wszystkich rodziców dzieci kontynuujących, przyjętych i zakwalifikowanych do przyjęcia o dostarczenie w dniach 22 marca – 8 kwietnia 2022 r. potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (do odbioru w przedszkolu lub sekretariacie szkoły lub do pobrania z strony szkoły – link poniżej).

potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola