W tym roku, w dniach 24-26 maja 2022 r., uczniowie klas ósmych naszej szkoły przystąpią do najważniejszego w ich dotychczasowym życiu egzaminu – egzaminu ósmoklasisty. Wyniki tego egzaminu decydują w dużej mierze o tym, do jakich szkół ponadpodstawowych uczniowie się dostaną.

W ramach przygotowań do majowych egzaminów, w dniach 28-30 marca 2022 r. uczniowie klas 8a i 8b przystąpili do generalnej próby przed tegorocznym egzaminem. Nasi uczniowie w tych dniach napisali próbny egzamin z języka polskiego (poniedziałek 28 marca), matematyki (wtorek 29 marca) oraz z języka obcego (środa 30 marca). Próbny egzamin odbył się z zachowaniem wszystkich procedur i warunków obowiązujących w tym roku podczas egzaminu ósmoklasisty. Szkoła i nauczyciele zadbali o przygotowanie warunków identycznych, jakie będą obowiązywały na egzaminie w maju, natomiast uczniowie zadbali o właściwy strój, odpowiedni do powagi tego egzaminu.

Czekamy teraz wszyscy z niecierpliwością na wyniki uczniów, które odpowiedzą nam na pytanie: czy poziom wiedzy uczniów już jest właściwy, czy trzeba „ostro” wziąć się do pracy przez najbliższe dwa miesiące, które pozostały do egzaminu?