Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu publikuje poniżej:

  • listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu

lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej

Proszę wszystkich rodziców dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej o dostarczenie w dniach 1 – 8 kwietnia 2022 r. potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania z strony szkoły – link poniżej).

potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej