We wrześniu 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu przystąpili do Ogólnopolskiego Programu „Święto Drzewa”, którego organizatorem jest Klub Gaja.  Podczas realizacji programu odbył się Ogólnopolski Konkurs Czarodziejskie Drzewo 2022. W ramach konkursu na terenie szkoły zostały przeprowadzone przez uczniów różnorodne działania: posadzono drzewa, krzewy, byliny i kwiaty; wykonano makiety lasu zachowując warstwową budowę oraz makietę Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi; przeprowadzono szkolne konkursy: plastyczny „Najpiękniejsze jesienne drzewo”, fotograficzny „Drzewa jesienią”, literacki „Historia drzewa związana z Gminą Kościan”. Zaproszeni do szkoły leśnicy z Nadleśnictwa Kościan pokazali uczniom las jesienią, opowiedzieli, w jaki sposób dbać o rośliny i zwierzęta w lesie, dlaczego drzewa są ważne dla człowieka i jak je chronić. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Kościan uczniowie posadzili dęby w obszarze leśnym w Zglińcu. Wysłuchali również cyklu wykładów online Fundacji Uniwersytet Dzieci związanych z ochroną środowiska. Przeprowadzili obserwacje dotyczące porostów i ich związku z jakością powietrza. Wzięli udział w akcja związanych z ochroną środowiska, m.in. sprzątanie okolicznych lasów. Raport z przeprowadzonych działań został przesłany do Klubu Gaja. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 31 marca 2022 roku. Klub Gaja nagrodził najbardziej aktywnych uczestników 19. edycji Święta Drzewa, która tym razem przebiegała się pod hasłem – Dla przyrody! Wzięło w niej udział 23 tysiące osób z ponad 240 podmiotów w całym kraju.  Wśród 10 laureatów znalazł się Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu, który zdobył nagrody Czarodziejskiego Drzewa w kategorii „Kreatywność działań”. Rozdanie nagród odbędzie się 10 października 2022 roku w Warszawie podczas inauguracji 20. edycji programu Święto Drzewa.