W dniach 26-28 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu przystąpili do Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Rozwiązywali zadania z edukacji: polonistycznej (wtorek 26 kwietnia), matematycznej (środa 27 kwietnia) i przyrodniczej (czwartek 28 kwietnia). Każdy test zawierał zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z trzech lat nauki. Najtrudniejsza okazała się matematyka. Na wyniki ogólnopolskie trzeba poczekać do czerwca.