Po raz pierwszy nasza szkoła była organizatorem Powiatowego Konkursu Matematycznego „OBIEKTY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W LICZBACH”. Konkurs odbył się dnia 27 maja 2022 r. Do rywalizacji przystąpiło 11 uczniów klas szóstych reprezentujących 6 Szkół Podstawowych Powiatu Kościańskiego. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży, popularyzowanie matematyki w życiu codziennym, rozwijanie zdolności logicznego myślenia oraz uczestniczenie w zdrowej rywalizacji.  Uczniowie mieli możliwość wykazania się stosowaniem matematyki do rozwiązywania problemów praktycznych. Obiekty Powiatu stały się  inspiracją do matematycznych rozważań. Przez godzinę uczniowie zmagali się z  zadaniami związanymi z obiektem sportowym i rekreacyjnym, jakim jest kryta pływalnia w Kościanie. Punktowane były nie tylko poprawne rozwiązania zadań, lecz także szybkość ich wykonania oraz odczytane hasło. Rywalizacja była wyrównana, co spowodowało wyłonienie czterech pierwszych miejsc. Największą wiedzą i szybkością wykazał się Franciszek Mikołajczak – uczeń przygotowany przez panią Małgorzatę Lutomską ze Szkoły Podstawowej w Racocie.  II miejsce zajął Leon Napierała przygotowany przez panią Katarzynę Chrzanowską ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie. III miejsce wywalczył Hubert Wasielewski przygotowany przez panią Jolantę Jąder ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie. Przyznano również IV miejsce uczniowi Tytusowi Koller ze Szkoły Podstawowej w Racocie przygotowanemu przez panią Małgorzatę Lutomską. Naszą szkołę reprezentowały Lena Andrzejewska oraz Anna Bręczewska.

Z rąk  Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Luboszu, pana Piotra Kaczmarka, wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe  medale, dyplomy i upominki.

Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Urząd Gminy Kościan,  Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miasta w Kościanie oraz Urząd Gminy Czempiń. Drobne upominki zasponsorowali rodzice uczniów z Zespołu Szkół w Starym Luboszu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!