Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu informuje, że od 01.09.2022 r. pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) będzie realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne będzie można składać wyłącznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15.

Szkoły od 01.09.2022 r. nie przyjmują wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń.