3 września 2022r. w naszej szkole pod patronatem Prezydenta RP odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania. W tym roku wybrano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Utwór ten został wydany w 1822 r. i ze względu na swoją nowatorskość, oryginalność, irracjonalizm i ludowość zapoczątkował polski romantyzm. Do wspólnego czytania zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Kościan – Zastępca Wójta p. Mirosław Duda, radni: p. Henryk Michalski, p. Mirosław Mądry, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kościan p. Katarzyna Wopińska oraz dyrektor, nauczyciele, pracownicy i uczniowie naszej szkoły.

Wysłuchaliśmy dwie ballady: „Świteziankę” i „Romantyczność”. Oba te utwory pokazały nam  ludową mądrość –  miłość jest największą świętością, a złamanie przysięgi zawsze skończy się otrzymaniem kary.

Spotkanie umiliły panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Luboszanki”, przygotowując pyszny poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy!

Nad organizacją i przebiegiem wydarzenia czuwały panie: I. Bakalarska, M. Szczawik i M. Mandel.