Od 1 września nasza szkolna rodzina powiększyła się o nowych uczniów. W rodzinie każdy oprócz praw ma również obowiązki. Naszym wspólnym obowiązkiem jest nauka. Do niej wdrażają nas rodzice i nauczyciele.
W piątek, 14 października 2022 r. uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Uroczystość wzbogaciły wiersze, tańce i piosenki. Dyrektor Zespołu pasował każdego Pierwszaka na ucznia oraz wręczył legitymacje szkolne. Rada Rodziców podarowała dzieciom upominki. To był dzień pełen pozytywnych wrażeń.