6 grudnia to Mikołajki podczas, których Św. Mikołaj odwiedza dzieci i obdarowuje ich prezentami. Z tej okazji uczniowie całej szkoły oraz zerówki otrzymały prezent w postaci wyjazdu do kina. Naszym św. Mikołajem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która sfinansowała wyjazd. Uczniowie mieli okazję obejrzeć wartościowe filmy o budowaniu pozytywnych relacji, przyjaźni oraz wiary we własne możliwości.