Od poniedziałku 20 lutego 2023 r. rozpoczynamy proces rekrutacji dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Rekrutację rozpoczynamy od deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 przez dzieci uczęszczające obecnie do przedszkola.

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące tych deklaracji:

1. deklaracje można odbierać od dnia jutrzejszego, tzn. środy 15.02.2023 r. w przedszkolu,
2. deklaracje można także odebrać w sekretariacie szkoły,
3. deklaracje można także pobrać z strony szkoły: www.zslubosz.pl (poniżej),
4. deklaracje odbierają lub pobierają tylko rodzice dzieci 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich (nie wydajemy deklaracji rodzicom dzieci 6-letnich – oni dostaną w terminie późniejszym zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej)
5. wypełnione deklaracje oddają rodzice w terminie 20-27.02.2023 r. (nie oddanie deklaracji w tym terminie oznacza, że dziecko może nie zostać przyjęte do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024)
6. wypełnione deklaracje składają rodzice tylko w sekretariacie szkoły (deklaracje nie będą odbierane w przedszkolu).

Materiały do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej