Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu ogłasza rekrutację do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • I etap – od 20 lutego 2023 r. do 27 lutego 2023 r. – potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023,
  • II etap – od 21 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z oświadczeniami przez rodziców chcących zapisać nowe dzieci do oddziału 6-latków,
  • II etap – od 21 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z oświadczeniami przez rodziców chcących zapisać nowe dzieci do przedszkola.

Wzory wniosków, potwierdzenia woli i oświadczeń można odbierać od wychowawców, w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły: www.zslubosz.pl

Wypełnione wnioski, potwierdzenia woli i oświadczenia
należy składać w sekretariacie szkoły.

Inne ważne terminy:

  • od 13 marca do 17 marca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i załączników do nich;
  • 20 marca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola;
  • od 21 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. – potwierdzenie przez rodziców dziecka woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 12 kwietnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.