W dniach od 20.02-22.02.2023 r. w Szkole Podstawowej w Starym Luboszu odbywały się rekolekcje szkolne. 

W tym roku nauki rekolekcyjne  z podziałem na grupy prowadził ksiądz Patryk Nachaczewski z parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kościanie. Zajęcia  odbywały się na sali gimnastycznej pod opieką nauczycieli naszej szkoły.

Tematem  rekolekcji w grupie dzieci młodszych był sakrament chrzty i jego istota,  uczniowie rozmawiali również z księdzem Patrykiem o Środzie Popielcowej i czasie Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się do największych świąt chrześcijańskich, czyli Świąt Wielkanocy. Ksiądz udzielił również dzieciom wskazówek,  jak należy ten ważny okres liturgiczny  przeżyć.

Nie zabrakło również tematów o tym jak kształtować relacje z bliskimi i przyjaciółmi. Ksiądz Patryk Nachaczewski, opowiedział również uczniom o swojej drodze do kapłaństwa. Dzieci przypomniały sobie  nazwy elementu stroju kapłańskiego, po których można poznać księdza. Nie zabrakło również wesołych piosenek . Uczniowie śpiewali piosenki  zespołu muzycznego Małe TGD  „Skarb” i „Moje małe ukulele”.

Grupa dzieci i młodzieży z klas IV-VI oraz VII-VIII   rozmawiały podczas nauk rekolekcyjnych z księdzem, o znakach obecności łaski Pana Jezusa wśród nas, czyli o 7 sakramentach świętych, o grzechu , jego skutkach i nawróceniu. Młodzi ludzie przypomnieli sobie  definicję grzechu rozmawiali  z kapłanem jak odróżnić grzech lekki od grzechu ciężkiego, o tym w jaki sposób grzech wpływa on na nasze relacje z Panem Bogiem i innymi. Podczas tych zajęć  również nie zabrakło, jako przerywników piosenek zespołu TGD.

Podsumowaniem naszych rekolekcji była wspólna Msza święta, na którą udaliśmy się   do kaplicy Matki Bożej w Starym Luboszu. Był to szczególny czas w którym mogliśmy przedstawić Panu Jezusowi nasze prośby i dziękczynienia, a także rozpocząć czas Wielkiego Postu od posypania głów popiołem.  Na zakończenie Eucharystii, przewodnicząca samorządu uczniowskiego Marysia Łabińska, w imieniu całej społeczności szkolnej, złożyła księdzu Patrykowi serdeczne podziękowania, za Eucharystię w intencji całej społeczności szkolnej, za wszystkie nauki, wskazówki, wspólną modlitwę i czas spędzony z nami.