Poniżej  został umieszczony link do zarządzenia Wójta Gminy Kościan w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z zarządzeniem.

Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Kościan